qmk

Unnamed repository; edit this file 'description' to name the repository.
git clone git://git.z3bra.org/qmk.git
Log | Files | Refs | Submodules | LICENSE

commit 4cb7907547bb6575c2889885e6454c338cc64af2
parent 25b1d0215709aa0f2f75de88e9c3ff4b2c6bf6c5
Author: Yan-Fa Li <yanfali@gmail.com>
Date:   Fri,  6 Apr 2018 08:55:43 -0700

Add 2 missing F-Row keys

Diffstat:
keyboards/phantom/info.json | 18+++++++++++++-----
1 file changed, 13 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/keyboards/phantom/info.json b/keyboards/phantom/info.json @@ -910,7 +910,7 @@ ] }, "KEYMAP_7BIT": { - "key_count": 99, + "key_count": 101, "layout": [ { "label": "Esc", @@ -918,6 +918,10 @@ "y": 0 }, { + "x": 1, + "y": 0 + }, + { "label": "F1", "x": 2, "y": 0 @@ -938,23 +942,27 @@ "y": 0 }, { + "x": 6, + "y": 0 + }, + { "label": "F5", - "x": 6.5, + "x": 7, "y": 0 }, { "label": "F6", - "x": 7.5, + "x": 8, "y": 0 }, { "label": "F7", - "x": 8.5, + "x": 9, "y": 0 }, { "label": "F8", - "x": 9.5, + "x": 10, "y": 0 }, {